אייר


ניסן

התשובות הם בקובץ


אדר

אין שאלות


שבט

  שאלה - באיזה שנה היה הכינוס השלוחים העולמי

הראשון?  ומה הקשר עם כ"ב שבט


  תשובה - ר"ח כסלו לדעת לרבנית שהחסידים הם בכל זמן עם הרביטבת

התשובות הם בקובץ


כסלו

אין שאלות


חשון

אין שאלות


תשרי