תודה ללוי יצחק כהן ולוי יצחק

בן שושן לטלפונים!טלפון

אואקי אליהו משה

 

 

 

אסולין אריה

 

 

ארנאוו מרדכי

 

 

בן נפתלי ל"י

 בן חמו שד"ב

 

 

 

בן שושן לוי

 

 

 

בן שושן ל"י

 

 

ברכה מ"מ

ברעדואר מ"מ

 

 

 

דהן שנ"ז

 

 

זעייליגוורארגאר אליהו יחיאל

 

 

טובול משה

כהן ל"י

 

 

 

סוחר אריה

 

 

קאפמאן מ"מ

 

 

שאואט מ"מ

תור'גמן שמואל